Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2015

8351 4050 500
Reposted bylemkoveviva-salvadoremontak

April 07 2015

4124 fd1f
Reposted fromwhateveer whateveer viaczarnemajtki czarnemajtki

March 17 2015

"Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć […]”
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viaczarnemajtki czarnemajtki

March 03 2015

"Nie sprowadzam nikogo na złą drogę
Nie ulegam schyłkowym miazmatom
Już nie mogę
Już nie mogę
Kazać latać wypchanym ptakom [...]"
J.K.

February 24 2015

9453 7da5 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viadzony dzony

January 23 2015

"Umrę Ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz."

January 03 2015

Dust in the wind, all we are is dust in the wind

December 23 2014

"Miłość to mgła, którą wypalają pierwsze płomienie rzeczywistości"

-Ch. Bukowski

December 17 2014

Od Przyjaciela. Na święta.

“Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać - potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.”
-Jonasz Kofta

December 12 2014

3367 c6bd
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viachleb-i-wino chleb-i-wino

December 10 2014

0328 b10f 500

December 08 2014

Musi być do wyboru. 
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. 
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby. 
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare, 
czarne, wesołe, bez powodu pełne łez. 
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie. 
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno. 
Naiwna, ale najlepiej doradzi. 
Słaba, ale udźwignie. 
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała. 
Czyta Jaspersa i pisma kobiece. 
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most. 
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda. 
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem, 
własne pieniądze na podróż daleką i długą, 
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej. 
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona. 
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi. 
Albo go kocha, albo się uparła. 
Na dobre, na niedobre i na litość boską. 
— "Portret kobiecy" W. Szymborska
Reposted bywwojtlik

November 30 2014

8519 b65e 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viairmelin irmelin

November 27 2014

Jeszcze będziemy spotykać ludzi, dla których warto było nie zawisnąć na gałęzi.
— J. Borszewicz

November 25 2014

November 23 2014

5579 ec7c 500

November 18 2014

5156 0e63 500
"Co za ponury absurd... Żeby o życiu decydować za młodu, kiedy jest się kretynem"
Reposted fromDoesntMatter DoesntMatter viafilmowy filmowy

November 14 2014

I żeby ktoś kiedyś chociaż odrobinę.
— babyimdreamin.soup.io
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl